INTERVJUU | TULI liige Orangetime: oleme partnerina kasulikud ettevõtete uue kultuuriruumi loomisel

Orangetime taasliitus Turundajate Liiduga. Mikk ja Kärt vestlesid Orangetime tegemistest pikemalt. Intervjuu on ilmunud Turundajate Liidu veebilehel 25.04.2022.

– – –

Meie TULIse perega on taasliitunud üritusturundusagentuur Orangetime. Vestlesime Orangetime’i juhi Mikk Puurmanniga üritusturunduse trendidest, virtuaalsündmustest, ettevõtte eesmärkidest ja veel paljust põnevast!

 

Mikk, kuidas teil ettevõttega tervikuna läheb?

Väga hästi! Meil on sisemiselt väga hea energia ja olen alati seda meelt, et kui ettevõttes on kõik asjad korras, siis see kandub edasi ka pakutavasse teenusesse. Ja kui kliendid naeratavad, siis see annab ju aina rohkem motivatsiooni edasi tegutseda.

Ei saa salata, et meilgi olid vahepeal mõned keerulised aastad, mis mõjutasid ka üldiselt üritusturunduse sektorit. Pidime Orangetime’iga küllaltki raskeid, teisalt ratsionaalseid otsuseid vastu võtma. Olen arvamusel, et otsustama peaks kiirelt ja sellest lähtuvalt ka edasi liikuma. Vaatame tulevikku ja oleme tugevas kasvus.

Orangetime on pidanud läbi elama mitmeid kriise, sh majanduskriisid ning pandeemia, aga iga kord on keerulisest situatsioonist välja tuldud palju tugevamalt. Seega, kokkuvõtvalt läheb meil tõesti hästi ja põnevalt. 


Millele täna rõhku enim pöörate? 

Endiselt räägime üritusturunduse kommunikatsiooniteenusest. Meil on kliendid, kellel on vajadus kasutada üritusi kommunikatsioonivahendina. Kui vaatan seda laiemalt, siis pandeemia ju muutis ettevõtete töökorraldust. Meile tundub, et see on ka üle kandunud meie valdkonda ning teenusesse.

Küll aga ürituskorraldusmaastik alles taastub. Täna näeme, et teenus, mida pakume, saab olla palju laiaulatuslikum, kui varasem traditsiooniline üritusturunduskommunikatsioon. Usun, et saame olla klientidele veelgi kasulikumad, kui enne. Loome hetkel midagi täiesti uut ja toome selle kõigini sügisel. Põhirõhk on uue ajastu teenuse sisus, mis puudutab ettevõtete kultuuriruumi toetamist ja vajadusel kultuuriruumi taasloomist. Nagu ka ennist mainisin, siis arvan, et ettevõtte sisekommunikatsioonis peavad alati kõik asjad korras olema ning kui kõik on korras, siis see paistab ka välja ja jõuab klientideni. Oluline on üldine suhtlus ja detailidele orienteeritus. Olen kindel, et liigume täna õiges suunas.


Aga räägime veel virtuaalsündmustest. Mis on OrangeLive? Palun selgita selle teenuse tagamaid.

OrangeLive pakub virtuaalsündmuste korraldamise teenust. See idee tekkis meil nädala-kahega pärast pandeemia algust. Saime aru, et tegelikult ei toiminud sel hetkel enam miski tavapärases formaadis. Muidugi ei olnud see midagi uut. Kõik üritusturundajad üritasid leida väljapääsu ja virtuaalsündmused olid selleks ainuõige lahendus.

OrangeLive saab olla partner ka online ürituste korraldamisel. Ma ei rõhutaks seda võimalust ka eraldi, see on vaid üks osa meie teenusest, sest Orangetime pakub ka terviklahendust. Eelkõige oleme aga füüsiliste ürituste fännid ja meie jaoks on sellel palju rohkem väärtust. Virtuaalsündmuste puhul on muidugi võimalik leida erinevaid nurki ja lähenemisi, mis muudavad ürituse elavamaks ning põnevamaks. Ägedaid projekte on meil olnud palju.


Mikk, aga too üks näide õnnestunud virtuaalsündmusest.

Kõige eredam mälestus on 2021. aasta detsembris toimunud Coca-Cola Euroopa turunduse aasta sündmusest. Tegemist on üritusega, mis on tavaliselt toimunud kohapeal. Kõik on harjunud ju kokku saama ning ootusärevus on suur juba seetõttu, et kohale tulevad inimesed üle maailma. Põhiküsimus virtuaalürituste puhul on – kuidas samal tasemel mitme päevaga huvitav ja meeliülendav üritus teha?

Selles kontekstis toimus kõik hämmastavalt hästi. Meie ülesanne oli nelja tunni vältel kaasata inimesi eri tegevustest osa võtma. Ürituse toimumise ajal lugesime osalejate  kommentaare ja tagasisidet, mis olid nii ehedad ja positiivsed. Kõik möödus tõesti suurepäraselt. Selline tegutsemine ning tagasiside andis endale juurde palju energiat ning innustas üha rohkem edasi tegutsema. Coca-Cola globaalse ürituse korraldamine oli suur tegemine, seda nii ürituse kontseptsiooni kui ka ettevõtte vaatevinklist. 

See on väga hea näide sisukast virtuaalüritusest, mis ei pea olema kuiv ega tavaline, vaid vastupidi – sündmus on pidevas liikumises, koostöös kliendiga kaasame inimesi juba enne üritust ja ürituse ajal, sealhulgas on fun garanteeritud algusest lõpuni.


Kas nii suuremahulise virtuaalürituse korraldamine võtab rohkem aega?

Virtuaalsündmuse puhul on asi lihtsam – ei pea alustama ettevalmistamist niivõrd vara, näiteks pole ju tarvis asukohti leida.

Kommunikatsiooni osas jääb kõik samaks. Oluline on panna inimesed huvituma, sest nagunii istume arvuti taga päevad läbi, seega kui inimene peab ka järgmised tunnid ekraani vahendusel üritust jälgima, siis kuidas see huvitavaks muuta? Virtuaalsündmus on hästi tehniline ja tehnilise partneri olulisus on suurem, kui kontaktürituse puhul. Ka pandeemiast tulenevalt on tehnilise partneri osakaal tõusnud. 


Mille poolest Orangetime agentuur erineb teistest üritusturundusagentuuridest? Mida teete teisiti?

Saab ju alati väita, et oled teistest parem. Meie muidugi seda ei otsusta, vaid meie kliendid. 

Ma arvan, et oleme väga head kuulajad ja suhtlejad. Sealhulgas on minu jaoks oluline ajada mitte liigset vahtu – partnerina on oluline olla konkreetne ja aus ning täita kõiki lubadusi, mida antakse. See on ka põhjus, miks kliendid taaskord helistavad, kirjutavad ning tulevad meie juurde tagasi. 


Millised trendid valitsevad täna üritusturunduses?

Siin pole küsimustki – kõik räägivad jätkusuutlikkusest. Ka meie läheme sellega väga hea meelega kaasa. Paraku muutuvad trendid üha rohkem liiga omakasupüüdlikuks. Tore muidugi, kui ettevõtted mõtlevad välja erinevaid ideid ja suures pildis läheb jätkusuutlikkus ju kõigile korda. Samas on see teatud mõttes justkui kasu lõikamine ja ühel hetkel pole enam selline tegutsemine tõsiseltvõetav. See on oht, millele tuleb jätkusuutlikkuse teema puhul mõelda. Orangetime’is pöörame samuti jätkusuutlikkusele tähelepanu ja seda väljendab ka see, kuidas ettevõttesiseselt tegutseme. Lõpuks piisab juba sellest, kui omakeskis selle toimimisele keskendutakse. 

Teine trend on virtuaalruum ja paralleelkeskkonna kujunemine metaversumi näol. Olen arvamusel, et see kandub millalgi üle ka üritustesse, hetkel on ta veel lapsekingades. Soovin olla väga hea kuulaja ja üritan aru saada, kuidas ja mida kliendid mõtlevad. Viimase aasta jooksul on tulnud palju näiteid just rahvusvaheliste ettevõtete poolt. Põhiline küsimus on, et mida nad saaks teha või mis oleks vähekenegi seotud metaversumiga. Kõik räägivad sellest, aga lõpuni välja ei tea inimesed tegelikult, mida see tähendada võiks. 

Seepärast mulle meeldibki end kurssi viia ja mõista, mida kliendid sellest arvavad. Soovin inimestele rääkida, kuidas kasutada metaversumit ürituste kontekstis. Kui klient tuleb ja uurib, kuidas saaks seda oma tegemistes kasutada, siis on tähtis osata kohe neile juba vajaminevat infot jagada. Näiteks saame ju viia inimesed virtuaalruumi, kus on midagi enamat kui läbi ekraani kahepoolne suhtlus. Siinkohal räägime reaalsetest tulemustest, mis toetavad edasist tegevust. 


Mis on järgnevate aastate suurimad eesmärgid?

Orangetime on tehnoloogia osas esirinnas – tehnoloogia ja üritused käivad käsikäes. Seega olemegi avatud just tehnoloogilistele tugiteenustele ja reaalselt riistvaralistele lahendustele. See on ürituste üks oluline osa.

See, kuidas on muutunud ettevõtete töökorraldus, on märkimisväärne. Inimesed on laiali ja hetkel on küsimus, kuidas tuua taas kokku inimesed, kel on ühised väärtused ja maailmavaated. Eesmärk on teha traditsioonilise ürituse kommunikatsiooniteenust laiemaks. Me näeme, et see on midagi enamat, kui ürituste korraldamine. Orangetime agentuuriga saame olla partnerina kasulikud just ettevõtete uue kultuuriruumi loomisel. Üritused kui sellised on osa kultuuriruumist – see on miskit, millega Orangetime täna tegeleb. Küll aga saame sellest põhjalikumalt rääkida veidi hiljem, sügisel on oodata uudiseid.

Põhieesmärk on meil aga muuta teenus laiapõhilisemaks ja keskenduda rohkem tulevikuplaanidele.


Miks Orangetime liitus Turundajate Liiduga?

Kui soovime pakkuda kaasaegset teenust ja olla kõigest ümbritsevast informeeritud, siis tuleb olla ka antud sektori uudiste ja tegemistega kursis. TULI suhtlusvõrgustik on selleks väga oluline. Ühtlasi näen, et tegemist ei ole lihtsalt turunduskommunikatsioonide siseringiga. Siinkohal on oluline olla klientidele lähemal – Turundajate Liidus askeldavad ka tellijad ehk kliendid, kes soovivad rohkem tähelepanu pöörata nii oma valdkonna kui ka turunduse uudistele.

Mul on väga hea meel, et Turundajate Liidus on väga palju meie sektori tegijaid. Oleme pisikesed, aga näitame ennast suurena ja see on väga õige. Orangetime agentuuriga hindame kõiki üritusturunduse kommunikatsiooniga tegelejaid ning meie silmis nende aktiivne osalus näitab selle sektori tugevust tervikuna.

 

Kärt Tomp, TULI

Orangetime on TULI liige. TULI ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. TULI-sse kuulub praegu 95 liiget.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment