Quo vadis, 2024?

Orangetime_Mikk_Puurmann

Millele keskenduda aastal 2024?

Aastal 2023 olid igapäevases tööelus kaaslasteks märksõnad nagu ‘’tehnoloogia’’, ‘’AI’’, ‘’automatiseerimine’’, ‘’andmed’’, ‘’jätkusuutlikkus’’ jm. Makrotasandil olulised teemad millele tuleb tähelepanu pöörata ja mis sõltumata valdkonnast vajavad süvenemist, et ettevõtluses edukas olla.

Järjest enam paneb mind mõtlema kohati absurdsena tunduv võidujooks, et kes on kõige võimekam kiiret tehnoloogiaarengut ära kasutama.

Olen nõus, et äritegevuses on vajalik protsesside tõhustamine. Ajal on suur väärtus, seda ei ole võimalik juurde osta ning inimesed võiksid tegeleda kõige sellega, milles just nemad tugevad on. Tihedas konkurentsis peab leidma viise kuidas võimalikult väikese ajakuluga pakkuda suurepärast teenust.

Pidev efektiivsuse tagaajamine võib lihtsasti viia selleni, et kaotame oma inimliku loomuse.

Ometi pean üritusturunduses tõeliseks konkurentsieeliseks just inimlikkust.
Üritused on loodud selleks, et tugevdada inimeste omavahelisi suhteid, luua ning pakkuda emotsioone. Orangetime hoiab sellest mõttest kinni, see on meie tegevuse alustala ja meeskonna tugevus. Me austame inimesi enda ümber. Mida rohkem on eriilmelisust ja erinevaid mõtteviise, seda enam on meil võimalus luua oma tööga nii iseenda kui ka klientide jaoks uusi elamusi ja kogemusi. Just sihilikult mainin esimesena meid endid (st agentuuri) – hoides ennast terve ja tugevana loome vundamendi selleks, et olla väga hea partner ka teiste, meid ümbritsevate inimeste jaoks. Seda nii isiklikul kui ettevõtte tasandil.
See ei ole egoism. Esimesena tuleb hapnikumask panna ette endale. Ainult nii saame olla teiste jaoks kasulikud ja pidevalt olemas.

 

Ärme unusta inimkontakti. Kuulame, saame veel rohkem kokku ja vahetame omavahel mõtteid. Hoiame ja austame üksteist ja kõik ongi hästi.


Mikk Puurmann, Orangetime juht

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment